top of page

Alis Huws

Harpist Alis Huws

Yn gweithio’n bennaf fel unawdydd, chwaraewr cerddorfaol ac yn gerddor siambr, Alis Huws yw'r Gyn Delynores Frenhinol Swyddogol. Yn ogystal a'i swydd Brenhinol, mae Alis yn perfformio yn rheolaidd ar draws y DU ag yn rhyngwladol, ac wedi teithio i Siapan, Ewrop, yr UDA, Hong Kong a'r Dwyrain Canol.

Y llynedd, cafodd Alis y fraint o berfformio yn ystod coroni Ei Fawrhydi Y Brenin Charles III yn Abaty Westminster. Yno, perfformiodd drefniant arbennig o Tros y Garreg gan Syr Karl Jenkins ar gyfer telyn a llinynnau, yn ogystal a bod yn rhan o Gerddorfa'r Coroni, a gafodd ei ffurfio yn arbennig ar gyfer yr achlysur. Mae ei pherfformiadau nodedig eraill yn cynnwys yng Ngwasanaeth Cenedlaethol Cymru i gofio am fywyd EM Brenhines Elizabeth II, agoriadau Brenhinol Swyddogol y Senedd yn 2016 a 2021, Gwasaneth Diolchgarwch Cenedlaethol Cymru Diwrnod VJ 75 ac agor y swyddfeydd newydd yn Llysgenhadaeth Prydain ym Merlin. Mae hi wedi perfformio ar lwyfannau mawreddog ledled y byd, gan gynnwys sony Hall (Efrog Newydd), 10 Stryd Downing, Castell Windsor, Palas St James a Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Yn 1029 ymddangosodd fel unawdydd gyda Britten Sinfonia, a ddarlledwyd yn ddiweddarach ar Classic FM. Yn ogystal mae ei gwaith wedi cael ei ddarlledu ar BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru a holl brif sianeli teledu'r DU.

Mae Alis yn angerddol am waith cymunedol ac yn cynnal cyngherddau rhyngweithiol rheolaidd i bobl sy'n byw gyda dementia yn ogystal a gweithio gyda phlant ag anghenion arbennig. Yn ddiweddar, aeth ar daith o amgyld 30 o ysgolion cynradd gwledig ledled Powys i ddathlu 30 mlynedd o waith Live Music Now yng Nghymru, ac ar hyn o bryd mae'n gerddor preswyl wythnosol mewn ysgol anghenion arbennig.

Mae Alis yn gerddor cerddorfaol brwd ac yn mwynhau gweithio gyda cherddorfeydd ar draws y wlad gan gynnwys London Philharmonic Orchestra, London Chamber Orchestra a Sinfonia Cymru. Yn 2020-22 reodd yn rhan o gynllun datblygu Foyle Future First yr LPO.

Ar ol dechrau gwersi gyda'r telynor rhyngwladol Ieuan Jones, aeth Alis ymlaen i astudio gyda Caryl Thomas yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fel rhan o’i hastudiaethau, treuliodd amser yn Amsterdam ar gynllun Erasmus, gan astudio gyda’r delynores enwog Erika Waardenburg. Yn CBCDC, fe dderbyniodd gwobr Midori Matsui ar gyfer cerddoriaeth, gwobr Telyn Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru, Gwobr Gerddoriaeth Siambr McGrennery a gwobr y Parch. Paul Bigmore ar gyfer cerddoriaeth yn y gymuned. Mae Alis yn ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Tillett, Ymddiriedolaeth Biddy Baxter a John Hosier, Cyngor Celfyddydau Cymru ag yr EMI Sound Foundation am eu cefnogaeth hael yn ystod ei hastudiaethau.

bottom of page